top of page

המחקר במעבדה - עיתונות פופולרית

-כשהזברה לובשת פיג'מה

-המחול הלילי של הכרומוזומים: חוקרים ישראלים גילומדוע כל בעלי       החיים חייבים לישון.

 - דגי הזברה- השותפים השקטים של המדענים בעולם.

- על מה חולמים דגי הזברה.

- מדעי החלום: עשר עובדות חדשות על שינה.

- מחקר בדגי זברה עשוי לפצח את המיסתורין שמאחורי     תסמונת מוות בעריסה.

bottom of page